БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"СТУДИО ИКОНОМИКА" с водещ НОРА СТОИЧКОВА (20.10.2022)

НА СКАЙП: ВЕЛИЗАР ПЕТРОВ - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АРР БЦ МСП

ТЕМИ:
СОЦИАЛНАТА ЗНАЧИМОСТ И ЕФЕКТ ОТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

ГОСТ: ГЕОРГИ ГЬОКОВ – ДЕПУТАТ ОТ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
ТЕМИ:
БСП СЪБРА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ СИЛИ ЗА НОВИЯ БЮДЖЕТ – КОИ СА НАЙ-СПЕШНИТЕ МЕРКИ ПРЕДИ ЗИМАТА?
БСП С 4 ПРИОРИТЕТА - БЛАГОСЪСТОЯНИЕ, РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА, БОРБА С КОРУПЦИЯТА И МИР
КРИЗИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКАТА НЕСТАБИЛНОСТ
БСП СЛЕД ИЗБОРИТЕ

ГОСТ: ОРЛИН ВАТАШКИ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ПО ФИНАНСИ КЪМ НС НА БСП
ТЕМИ:
СКОК НА ЛИХВИТЕ ПО КРЕДИТИТЕ
ЩЕ СЕ ВДИГНАТ ЛИ ЛИХВИТЕ ПО ДЕПОЗИТИТЕ?
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА БСП ВЪВ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР