БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

БСТВ на живо

Сурови наказания за нарушителите на пътя в Гърция

Предвижда се лишаване от свобода до 3 години, в случай че шофьорът е употребил алкохол или наркотици

Три години са предвидени и за водачите при шофиране върху тротоари, каране в насрещното движение и ако се превозва неукрепен товар, който би могъл да предизвика нараняване на трети лица или повреда на чужда собственост.

Една година затвор се предвижда в случаите, когато шофьорът е поставил на риск живота на трето лице и 10 години лишаване от свобода за причинена тежка телесна повреда.

В случай на причинена смърт на повече от един човек наказанието достига до доживотен затвор.

При невнимателно шофиране, което може да предизвика опасност за живота на трети лица или повреда на чужда собственост -са предвидени до две години затвор.