БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Тристранката отхвърли всички законодателни идеи на социалистите

Тристранката отхвърли всички законодателни идеи на социалистите

Единствено КТ "Подкрепа" подкрепи предложението на БСП в началото на учебната година еднократна помощ да получават децата от I до IV клас

Единствено КТ "Подкрепа" подкрепи предложението на БСП в началото на учебната година еднократна помощ да получават децата от I до IV клас. На вчерашното заседание на тристранката останалите представители на синдикатите, работодателите и държавата не подкрепиха и идеята на левицата за промени в Закона за семейни помощи за деца. Не срещна подкрепа и предложението еднократната помощ за раждане на второ и трето дете да бъде 10 минимални заплати, ако двамата родители са осигурени 24 месеца преди раждането на детето. 

Социалните партньори не подкрепиха и предложението на БСП за осъвременяване на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2016 г., да се преизчисляват от 1 септември 2019 г. като индивидуалният коефициент за съответния човек се умножи по средномесечния осигурителен доход за страната за 2015 г. Според КНСБ приносът на "старите" пенсионери не е същият както на "новите" пенсионери, затова било неоправдано искането на БСП за актуализация на старите пенсии.