БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Учители и лекари застаряват

Това сочат данните на Националния статистически институт

Работещите в тези професии са на средна възраст над 55 години. 

Според изследването профилът на българския учител е жена над 55 години. 

В образователната система работят 50 846 учители. От тях над 10 000 са на възраст между 55 и 59 г., Малко на 9 000 са от 50 до 55 г., и едва около 8 000 във възрастовата група между 45 и 49 г. Над 6 хил. от българските учители са на над 60-годишна възраст.

От тях в сферата на началното образование работят близо 20 000 учители, от които повечето са жени. В гимназиалните класове преподават 18 644 учители, а в гимназиалните класове са наети около 12 000 преподаватели, от които над 9 000 са жени.

От всички над 50 хил. преподаватели 48 000 са с висше образование, 2 500 са професионални бакалаври и само 332 са със средно образование. 

Стряскаща е и картината в сферата на здравеопазването.
Според проучването лекарите у нас масово застаряват. 
От общо 30 078 практикуващи лекари у нас, 805 медици са продължили да работят след като са навършили 75 години.
Над 4000 са медиците между 65 и 74-годишна възраст
Най-много над 10 000 лекари са между 66 и 64 години. 
Младите лекари до 35-годишна възраст са едва 3 757 души, като те са предимно жени. 

Съотношението на мъже и жени в лекарската професия също е в полза на дамите. Те са с почти три хиляди повече от мъжете. 

Най-малко лекари има в областите: Видин , Перник, Разград, Смолян /, Търговище и Ямбол.

А най-много са в големите градове София , в Пловдив , във Варна – в Плевен и в Стара Загора.


 


Автор: Варсен Такворян
varsen_7da35cafbdc0ceb9b32176a1cc551848.jpeg