БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Удължават извънредната епидемична обстановка до 30 ноември

Удължават извънредната епидемична обстановка до 30 ноември

В страната продължава неблагоприятното развитие на инфекцията, отчитат от Министерския съвет

Срокът на извънредната епидемична обстановка у нас се удължава до 30 ноември. Това реши Министерския съвет.

Удължаването на извънредната епидемична обстановка и прилагането на противоепидемичните мерки в страната цели намаляване въздействието на COVTD-19 върху общественото здраве и здравната система. Това е особено важно за опазване здравето и живота на лицата с повишен риск от тежко протичане на инфекциозно заболяване - възрастни, хора с хронични и онкологични заболявания и имунокомпрометирани състояния, в условия на едновременно разпространение на сезонен грип и COVID-19.

В България към 19.09.2020 г. са съобщени 18 733 заболели и 753 починали от COVID-19. В страната продължава неблагоприятното развитие на епидемичната обстановка, обуславяща се от висока смъртност от инфекции, причинени от новия коронавирус, на фона на намаляваща заболяемост и запазване степента на болнично лечение на заболели с умерена и тежка клинична картина.