БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

ВиК-Варна обяви кафявата езерна вода за пречистена

ВиК-Варна обяви кафявата езерна вода за пречистена

Масовото измиране на риба във Варненското езеро е заради повишено съдържание на амониев азот

През месеците на голямата авария във Варненско езеро местното ВиК начислява такса "пречистване на отпадъчни води", счита услугата за извършена и няма да връща суми на абонати. Всичко това стана ясно от обяснения на шефа на дружеството Валентин Вълканов пред медия "Сега". Миналата седмица Комисията за енергийно и водно регулиране започна проверка за действията на ВиК около повредата, като акцент в нея е събирани ли са пари за пречистване успоредно с изливаната мръсотия. Според Вълканов дружеството действа по правилата и въобще не иде реч за голямо замърсяване от прекъснатия тръбопровод. Версията за липса на значимо замърсяване обаче очевидно не се споделя от РИОСВ - Варна, тъй като тя налага ежемесечна глоба от 44 400 лв. на ВиК. А и Басейнова дирекция обяви преди дни, че водата под Аспаруховия мост е червеникаво-кафява.

Казусът с такса "пречистване" касае около 27 000 абонати от южните квартали "Аспарухово" и "Галата". Именно тяхната отпадна вода след 2011 г. се транспортира по езерното дъно до пречиствателната станция в село Тополи. Преди това обаче количествата постъпват в помпена станция в "Аспарухово", а там също се извършвало пречистване. Вълканов представи операцията така:

 

"Пречистваме твърди отпадъци, имаме пясъкоуловители,

 

маслоуловители и т.н. Пречистваме водата, за да я вкараме в тръбата и да може да се изтласква. Остава да се пречисти с азот и фосфор, което вече се извършва в Тополи". Вълканов заяви, че през периода 1964 г. - 2011 г. било несравнимо по-лошо - водите от южния бряг се изхвърляли в езерото директно от станцията в "Аспарухово". "Изобщо не е голямо", каза той за сегашното замърсяване и поясни: "Аварията си е авария. Но водите се изливат стотици метри навътре, на дъното на езерото, там има течения, които ги разпръскват". Освен това екипи на ВиК влезли с лодка в езерото и взели проби по време на аварията, а резултатите били наред (анализът е извършен в лабораторията на дружеството).

В момента ВиК обжалва глобата за 44 400 лв. от РИОСВ. Според Вълканов тя е несправедлива, защото

 

приходът от абонати за пречистването възлизал на около 35 000 лв.,

 

а се харчело за работници, ток... - санкцията била много по-голяма от паричните постъпления. "Тази канализация е смесена - има и дъждовни, и битови води", каза още той.

Междувременно от отговор на РИОСВ до "Демократична България" става ясно, че прекъсването на тръбопровода е наистина голямо - водолазният оглед на 4 февруари установил, че двете части от съоръжението стоят на 42-43 метра един от друг.  До днес не се знае как се е случило увреждането.

 

"Тръбата е скъсана от заварката,

 

като лицевите части са силно деформирани", пише в документа. И още един любопитен факт става виден от отговора. Той показва институционалните неразбории - на 29 август е организирана среща във ВиК заради аварията, но представители на РИОСВ не присъстват, защото поканата била пратена директно в МОСВ. Във варненската инспекция постъпва 4 дни по-късно.

 

НОВАТА ТРЪБА

"Пристигна новата тръба", съобщи междувременно варненската управа. Тя била дълга 270 метра и ще бъде поставена дълбоко под езерното дъно. Двете компрометирани части на старото съоръжение били вече извадени.

Част от старата тръба е вече извадена.

Пробите на водата във Варненското езеро показват повишено съдържание на амониев азот на 19 и 20 май.

В доклада на Басейновата дирекция "Черноморски район" пише, че високото съдържание на това вещество оказва токсично въздействие и в комбинация с кислородния дефицит се е стигнало до масовото измиране на рибите, предаде БНР.

Посочва се,​ че анализите не могат да се обвържат еднозначно с локалното влияние на повредения тръбопровод за отпадни води.

Десислава Консулова, директор на Басейновата дирекция "Черноморски район", заяви:

"Като хипотеза съществува замърсяването да е предизвикано от локален източник на замърсяване, но компетентни по точковите източници на замърсяване са РИОСВ. Те ще дадат най-пълна информация. Резултатите за биологичната потребност от кислород излязоха в нормите. Най-влошено състояние на водата е констатирано в района на измрялата риба по отношение на азот амониев.

До Варненско езеро - Терем КРЗ и 500 метра източно от Терем. Там е констатирано отклонение от нормите по Наредба №4.

А в участъка на аварийния изпускател, откъдето се изливат тези отпадни води, показателите на водата са само азот амониев.

Всичко друго е в рамките на нормите. Мониторингът е ежемесечен. Към настоящия момент няма отклонения от фоновите стойности. Абсолютно всички резултати, които се получават в Басейнова дирекция, са от акредитирана лаборатория, Регионална лаборатория - Варна към Изпълнителна агенция по околна среда".

Източници: Сега и Дума