БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Висшият адвокатски съвет видя грешки и неточности в проекта за Конституция

Според адвокатите има и немотивирани предложения за промени в демократичните инструменти, традиционни за най-новата история на България.

Висшият адвокатски съвет излезе с официална позиция по проекта за нова Конституция, представен от ГЕРБ. В нея се посочват грешки и неточности и отклонения в основните принципи на конституционното право. Според адвокатите има и немотивирани предложения за промени в демократичните инструменти, традиционни за най-новата история на България.

В позицията на  ВАС се казва още: “Внесеният проект съдържа твърде спорни предложения, свързани с мястото и ролята на основните права в бъдещ нов конституционен модел, със спазване на принципа на разделение на властите, с правото на законодателна инициатива, с механизмите, които се очаква да усъвършенстват дейността на съдебната власт, с реда и начина, по който индивидуалната конституционна жалба ще бъде въведена у нас, и най-вече с предлагания механизъм за изменение и допълнение на новата конституция и на основни положения в нея, свързани с нейната конституционна идентичност“.

ВАС настоява депутатите да подходят разумно, отговорно и достойно - да извършат задълбочен експертен анализ на предлагания проект, като осигурят провеждането на широк общестнен и професионален дебат, с участието на академичната общност, Адвокатурата, Омбудсмана, представители на синдикатите, на роботодателите, на институциите и на гражданското общество. Този дебат е задължителен, подчертават от  ВАС.

В рамките на този дебат следва най-вече да се отговори дали изобщо са необходими промени в Конституцията, дали предложените промени не са в компетенцията на ОНС, а за свикването на ВНС трябва да има ясен обществен консенсус за неговия мандат, пише още в становището.

ВАС настова дискусията да бъде прозрачна и открита, да съпътства целия процес по изготвяне на концептуалните предложения и конкретните текстове, за да може промените в основния закон да бъдат резултат от действителен обществен консенсус.

„Обществото извървя твърде дълъг път в демократичното си развитие, насочено към постигане върховенство на правото и укрепване на конституционните ценности. Всяко отстъпление от постигнатото е немислимо, защото би отдалечило България от общността на европейски държави, а евентуалните промени в конституцията могат да бъдат подкрепени само ако отстраняват констатираните недостатъци в уредбата и приближат българския конституционен модел към най-добрите европейски образци“, завършва позицията.

Източник: ДУМА