БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

ВОЕННА ТЕХНИКА МИНАВА ПРЕЗ СОФИЯ

Движение на военна техника и военнослужещи по републиканската пътна мрежа ще има днес, 17 май, във връзка с изпълнение на планирани задачи за подготовка.

Движение на военна техника и военнослужещи по републиканската пътна мрежа ще има днес, 17 май, във връзка с изпълнение на планирани задачи за подготовка.

От Благоевград до Учебен център „Сливница“ ще се предислоцира техника и личен състав във връзка с подготовка на механизиран взвод от 3-и механизиран батальон - Благоевград за участие в международно учение „Golden Fleece“ в Република Гърция.

Военнослужещи и техника от от състава на Съвместното командване на силите в София пък ще провеждат занятие по кормуване във връзка, с което военна техника ще преминава по маршрут София - Бонсови поляни.