БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Въвеждат се строги мерки срещу COVID-19 в цялата страна

България ще бъде разделена на две зони – области с коронавирус и области без коронавирус

България ще бъде разделена на две зони – области с коронавирус и области без коронавирус, като до този момент само в три области има заразени случаи - София, Плевен и Габрово. Това стана ясно по време на брифинг в Министерски съвет шефът на националния щаб ген.-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски.

Мутафчийски обясни, че с мерките, които се въвеждат и препоръчват в отделните зони с цел предотвратяване на заболяването.

Пет са мерките за областите без потвърден случай на коронавирус, а осем са тези в областите с потвърден случай. 

В областите без потвърдени случаи в училища и детски градини занятията ще са при засилени хигиенни мерки, с трикратна дезинфекция, периодично проветряване на помещенията, осигуряване на възможност за дезинфекция на ръцете.

Децата в началото на първия учебен час ще имат 5-минутна инструкция за лична хигиена. Всички, които са със симптоми за грип без значение дали са деца или персонал, ще бъдат освобождавани и незабавно насочвани за консултация с личен лекар.

За театрите, кината и спортните събития в области без случаи на зараза - провеждането на културни масови и спортни мероприятия на закрито ще се ограничи до 250 души, като трябва да се осигури минимално разстояние от 1 метър между присъстващите. Те ще бъдат поставени през едно свободно седящо място.

Ще се определи и време за дезинфекция между постановките и прожекциите. На други публични места, които са на закрито, ще се осъществява проветряване на помещенията и трикратна дезинфекция на ден.

Когато се провеждат международни спортни събития в държави засегнати от коронавирус трябва да преминат 14-дневна изолация в България.

В областите със случаи на зараза отменянето на учебни занятия ще прилага само на конкретни места, където има констатирани случаи на коронавирус. Там, където няма случаи на заразени, занятията ще се провеждат. Когато се констатира случай на коронавирус в детско или учебно заведение трябва да се преустановят занятията или посещенията за 14-дневен срок.

Ще се дезинфекцират всички училища и детски градини, както ще се и осигурят дезинфектанти за децата, учителите и персонала. По време на първия учебен час ще се провеждат инструкции за лична хигиена. Няма да се допускат в детски учебни заведения деца, ученици и учители с грипоподобна симптоматика. 

Забранява се: 

- провеждането на бели и зелени училища и ученически екскурзии

- посещението на външни хора в социалните домове и домовете за възрастни хора и деца

- отменят се и всички научни конференции

За масовите прояви, като кината, театрите и спортните събития в областите със случаи на коронавирус, мерките са следните:

- културните масови мероприятия на закрито се ограничават до 250 души, като се осигури минимално разстояние 1 метър между присъстващите и са поставени на през едно свободно седящо място;

- между прожекциите залите ще се дезинфекцира;

- на други публични места на закрито се осъществява проветряване на помещенията и трикратна дезинфекция дневно;

- провеждането на спортни мероприятия се преустановява или при невъзможност за спиране, или ще се провеждат без публика. 

Относно заведенията, баровете и кафенетата, не трябва да има струпване на хора и трябва да е осигурено разстояние.

"Ако не могат, по-добре да затварят", категоричен бе ген. Венцислав Мутафчийски.

Придвижването на хората трябва да се ограничи. 

"Това не значи блокиране на градовете, а просто да се избягва ненужното ходене из града", обясни Мутафчийски. Той посочи, че това е вербална препоръка, а не с императивен характер.

Не трябва да спира производството, икономиката, работата на администрацията, но трябва да се спрат излишните ходения наляво и надясно. Това е вербална препоръка, добави Мутафчийски. 

Източник: Offnews