БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

ЗЕМЕДЕЛСКИЯТ МИНИСТЪР ЗАБРАНИ КОСЕНЕТО НА ТРЕВА

Целта на налаганите ограничения е намаляването на риска от пожари

Със заповед на министъра на земеделието д-р Иван Иванов от 25 юли  до 7  август 2022 г. включително се забранява поддържането на постоянно затревените площи и обработваемите земи в състояние, годно за производство, чрез косене.

Със същата заповед  се ограничава косенето на трева, машинно почистване и почистването на храсти. Целта на налаганите ограничения е намаляването на риска от пожари.

При неспазване на предписанието ще бъдат налагани глоби или имуществени санкции от директорите на областните дирекции „Земеделие“, съгласно Закона за защита при бедствия.

Министерството на земеделието напомня отново, че паленето на стърнища е забранено и се санкционира.