БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Програмата на БСТВ 08.12.2022

 

00.05 „Нашият следобед с БСТВ“   (п)

01.15 „Лява политика“

02.10 „Студио Икономика“     (п)

03.10 „Общество и култура“    (п)

04.10 „Думата е ваша“    (п)

05.10 Документален филм 

05.40 „Нашият следобед с БСТВ“    (п)

06.50 Музикален антракт

07.20 „Актуално от деня“   (п)

07.55 „Дискусионен клуб“   (п)

08:50 „Парламентарно студио“

11.00 Парламентарно заседание на Народното събрание – пряко предаване

14.00 „Нашият следобед с БСТВ“   

15.30 Новини

16.00 Документален филм

16.30 „Думата е ваша“ – открита линия 

17.30 ТВ пазар

17.45 Музикален антракт

18.10 ТВ пазар

18.30 Новини – централна емисия

19.15 „Актуално от деня“

20.00 „Студио Икономика“  

21.00 „Лява политика“   (п)

22.00 ТВ пазар

22.15 Новини – централна емисия  (п)

22.40 „Актуално от деня“    (п)

23.20 „Студио Икономика“    (п)