БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Програмата на БСТВ 28.11.2021

00.05 „Цветен следобед“ (п)

01.35 „Общество и култура“ (п)

02.30 „За историята свободно“ (п)

03.25 „Антидот“ (п)

04.00 „Легенди“ (п)

04.50 „Цветен следобед“ (п)

06.20 Музикален антракт

07.00 „Червен картон“ (п)

08.00 „Хубава си, татковино“

08.30 Документален филм

09.15 ТВ пазар

09.30 „Професия Турист“ (п)

10.00 „Лява политика“ (п)

11.00 ТВ пазар

11.15 Музикално предаване (п)

12.00 „Акценти от седмицата“ (п)

13.00 ТВ пазар

13.15 Документален филм

13.45 ТВ пазар

14.00 „Цветен следобед“

15.30 ТВ пазар

15.45 „Общество и култура“ (п)

16.45 „Студио Икономика“ (п)

17.45 Музикален антракт

18.10 ТВ пазар

18.30 „Акценти от седмицата“

19.30 „Музикална история“

20.20 Документален филм

20.50 „Лява политика“

21.45 „Общество и култура“ (п)

22.40 „Дикусионен клуб“ (п)

23.35 „Студио Икономика“ (п)

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------