БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

06:10
„Жоакина, доня Революция“ - бразилски сериен филм (п)
11:15
„Жоакина, доня Революция“ - бразилски сериен филм
21:00
Киносалон БСТВ: „Белият Бим, Черното ухо“, І серия (1977г.) СССР