БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:55
„Жоакина, доня Революция“ - бразилски сериен филм (п)
11:15
„Жоакина, доня Революция“ - бразилски сериен филм
21:00
Киносалон БСТВ: „Белият Бим, Черното ухо“, ІI серия (1977г.) СССР