БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Програмата на БСТВ 27.06.2021

00.30 „Общество и култура“ (п)

01.25 „За историятя свободно“ (п)

02.20 Документален филм

03.20 „Антидот“ (п)

03.50 Музикално предаване (п)

04.50 „Цветен следобед“ (п)

06.20 Музикален антракт

07.00 „Акценти от седмицата“

08.00 „Хубава си, татковино“

08.30 Документален филм

09.15 ТВ пазар

09.30 „Професия Турист“ (п)

10.00 „За историята свободно“ (п)

11.00 ТВ пазар

11.15 Музикално предаване (п)

12.00 „Акценти от седмицата“

13.00 ТВ пазар

13.15 Документален филм

13.45 ТВ пазар

14.00 „Цветен следобед“

15.30 ТВ пазар

15.45 „Студио Икономика“ (п)

16.45 „Общество и култура“ (п)

17.45 Музикален антракт

18.10 ТВ пазар

18.30 „Акценти от седмицата“

19.30 „Музикална история“

20.10 Документален филм

21.00 „Общество и култура“ (п)

22.00 „За историята свободно“ (п)

23.00 „Цветен следобед“ (п)

 

  -------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------