БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Програмата на БСТВ 27.11.2021

00.05 „Нашият следобед с БСТВ“ (п)

01.15 „Лява политика“ (п)

02.10 „Червен картон“ (п)

03.10 „Студио Икономика“ (п)

04.10 „Думата е ваша“ (п)

05.10 „Антидот“ (п)

05.40 „Нашият следобед с БСТВ“ (п)

06.50 Музикален антракт

07.30 „Актуално от деня“ (п)

08.10 „Червен картон“ (п)

09.15 ТВ пазар

09.30 „Студио Икономика“ (п)

10.30 „Дискусионен клуб“ (п)

11.30 ТВ пазар

11.45 Музикален антракт

12.00 „Акценти от седмицата“

13.00 ТВ пазар

13.15 „Професия Турист“

13.45 ТВ пазар

14.00 „Цветен следобед“

15.30 ТВ пазар

15.45 „За историята свободно“ (п)

16.45 „Лява политика“ (п)

17.45 Музикален антракт

18.10 ТВ пазар

18.30 „Акценти от седмицата“

19.30 „Легенди“ – музикално предаване

20.15 „Студио Икономика“ (п)

21.10 „Лява политика“ (п)

22.05 „Дискусионен клуб“ (п)

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------