БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Програмата на БСТВ 16.01.2022

00.05 „Цветен следобед“   (п)

01.35 „Общество и култура“    (п)

02.30 „За историята свободно“    (п)

03.25 „Антидот“    (п)

04.00 „Легенди“   (п)

04.50 „Цветен следобед“    (п)

06.20 Музикален антракт

07.00 „Общество и култура“    (п)                                                                               

08.00 „Хубава си, татковино“

08.30 ТВ пазар

08.45 Документален филм 

09.15 ТВ пазар

09.30 „Професия Турист“    (п)

10.00 „Лява политика“   (п)  

11.00 ТВ пазар

11.15 Музикално предаване   (п)

12.00 „Акценти от седмицата“  

13.00 ТВ пазар

13.15 Документален филм

13.45 ТВ пазар

14.00 „Цветен следобед“  

15.30 ТВ пазар

15.45 „Общество и култура“   (п) 

16.45 „Дискусионен клуб“    (п)

17.45 Музикален антракт

18.10 ТВ пазар

18.30 „Акценти от седмицата“

19.30 „Музикална история“

20.20 Документален филм

20.50 „Лява политика“

21.45 „Общество и култура“     (п)

22.40 „Дискусионен клуб“    (п)

23.35 „Студио Икономика“    (п)

 

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------