БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Програмата на БСТВ 17.08.2022


00.10 „Нашият следобед с БСТВ“   (п)

01.20 „Студио Икономика“    (п)

02.15 „За историята свободно“   (п)

03.10 „Дискусионен клуб“    (п)

04.10 „Думата е ваша“    (п)

05.10 „Антидот“    (п)

05.40 „Нашият следобед с БСТВ“   (п)

06.50 Музикален антракт

07.30 „Антидот“   (п)

08.00 „Лява политика“    (п)

09.00 „За историята свободно“    (п)

10.00 ТВ пазар

10.15 Документален филм   

11.00 ТВ пазар

11.15 Музикален антракт

12.00 „Хубава си, татковино“

12.30 ТВ пазар

12.45 „Студио Икономика“    (п)

13.45 ТВ пазар

14.00 „Нашият следобед с БСТВ“

15.30 Новини

16.00 „Антидот“

16.30 „Думата е ваша“ – открита линия

17.30 ТВ пазар

17.45 Музикален антракт

18.10 ТВ пазар

18.30 Новини – централна емисия

20.00 „За историята свободно“

21.00 „Студио Икономика“     (п)

22.00 Новини – централна емисия    (п)

23.10 „За историята свободно“   (п)