БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Програмата на БСТВ 03.10.2022

 

00.40 „Цветен следобед“ (п)

02.10 „Общество и култура“ (п)

03.10 Документален филм

03.50 „Контра“ (п)

04.50 Документален филм

05.20 „Цветен следобед“ (п)

06.50 Музикален антракт