БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Програмата на БСТВ 06.10.2022

 

01.15 „Лява политика“

02.10 „Студио Икономика“    (п)

03.10 „Общество и култура“     (п)

04.10 „Думата е ваша“    (п)

05.10 Документален филм 

05.40 „Нашият следобед с БСТВ“    (п)

06.50 Музикален антракт

07.30 Документален филм

08.00 „За историята свободно“   (п)

09.00 „Студио Икономика“   (п)

10.00 ТВ пазар

10.15 „Актуално от деня“   (п)

11.15 ТВ пазар 

11.30 Музикален антракт

11.40 „Хубава си, татковино“

12.10 ТВ пазар

12.30 Новини

12.45 „Контра“    (п)

13.45 ТВ пазар

14.00 „Нашият следобед с БСТВ“   

16.00 Документален филм

16.30 „Думата е ваша“ – открита линия 

17.30 ТВ пазар

17.45 Музикален антракт

18.10 ТВ пазар

18.30 Новини – централна емисия

19.15 „Актуално от деня“

20.00 „Студио Икономика“  

21.00 „Общество и култура“

22.00 ТВ пазар

22.15 Новини – централна емисия  (п)

22.40 „Актуално от деня“    (п)

23.20 „Студио Икономика“    (п)