БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Програмата на БСТВ 08.10.2022

 

00.05 „Нашият следобед с БСТВ“   (п)

01.15 „Лява политика“    (п)

02.10 „Общество и култура“    (п)

03.10 „Студио Икономика“    (п)

04.05 „За историята свободно“   (п)

05.05 Документален филм

05.40 „Нашият следобед с БСТВ“    (п)

06.50 Музикален антракт

07.30  „Актуално от деня“   (п)                

08.10  „Хубава си, татковино“

08.40 Документален филм        

09.10 ТВ пазар

09.25 „Студио Икономика“   (п)

10.20 „Общество и културя“    (п)

11.15 ТВ пазар

11.30 Музикален антракт

12.00 „Акценти от седмицата“

13.00 ТВ пазар

13.15 „Професия Турист“

13.45 ТВ пазар

14.00 „Цветен следобед“   

15.30 ТВ пазар

15.45 „За историята свободно“   (п)

16.45 „Лява политика“    (п)

17.45 Музикален антракт

18.10 ТВ пазар

18.30 „Акценти от седмицата“

19.30 Музикално предаване

20.20 „Контра“   (п)

21.15 „Общество и култура“    (п) 

22.15 Документален филм