БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Програмата на БСТВ 09.10.2022

 

00.05 „Цветен следобед“   (п)

01.35 Музикално предаване    (п)

02.35 „За историята свободно“    (п)

03.30 „Студио Икономика“    (п)

04.20 Документален филм

04.50 „Цветен следобед“    (п)

06.20 Музикален антракт

07.00 „Общество и култура“    (п)

08.00 „Хубава си, татковино“

08.30 Документален филм

09.10 ТВ пазар

09.25 „Професия Турист“    (п)

09.55 „Лява политика“   (п)  

10.50 ТВ пазар

11.05 Музикално предаване

12.00 „Акценти от седмицата“

13.00 ТВ пазар

13.15 Документален филм

13.35 „Левите идеи“   (п)

13.45 ТВ пазар

14.00 „Цветен следобед“  

15.30 ТВ пазар

15.50 „Общество и култура“   (п) 

16.50 „Студио Икономика“    (п)

18.10 ТВ пазар

18.30 „Акценти от седмицата“

19.30 „Музикална история“

20.20 Документален филм

21.00 „Лява политика“    (п)

22.00 „За историята свободно“     (п)

23.00 „Студио Икономика“    (п)

23.55 „Музикална история“    (п)