БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Програмата на БСТВ 25.11.2022

 

00.20 „Нашият следобед с БСТВ“ (п)

01.30 „За историята свободно“ (п)

02.25 „Дискусионен клуб“ (п)

03.20 „Контра“ (п)

04.15 „Думата е ваша“ (п)

05.15 Документален филм

05.40 „Нашият следобед с БСТВ“ (п)

06.50 Музикален антракт

07.20 „Актуално от деня“ (п)

08.00Студио Икономика“ (п)

08.50 „Парламентарно студио“

14.00 „Нашият следобед с БСТВ“

15.30 Новини

16.00 Документален филм

16.30 „Думата е ваша“ – открита линия

17.30 ТВ пазар

17.45 Музикален антракт

18.10 ТВ пазар

18.30 Новини – централна емисия

19.15 „Актуално от деня“

20.00 „Дискусионен клуб“

21.00За историята свободно“ (п)

22.00 Новини – централна емисия (п)

22.30 „Актуално от деня“ (п)

23.10 „Дискусионен клуб“ (п)