БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

БСТВ на живо

Програмата на БСТВ 26.11.2022

 

00.05 „Нашият следобед с БСТВ“ (п)

01.15 „Студио Икономика“ (п)

02.10 „Общество и култура“ (п)

03.10 „Лява политика“ (п)

04.05 „Думата е ваша“ (п)

05.05 Документален филм

05.40 „Нашият следобед с БСТВ“ (п)

06.50 Музикален антракт

07.30 „Актуално от деня“ (п)

08.10 „Хубава си, татковино“

08.40 „Дискусионен клуб“ (п)

09.35 „Студио Икономика“ (п)

10.30 ТВ пазар

10.50 Документален филм

11.20 ТВ пазар

11.35 Музикален антракт

12.00 „Акценти от седмицата“

13.00 ТВ пазар

13.15 „Професия Турист“

13.45 ТВ пазар

14.00 „Цветен следобед“

15.30 ТВ пазар

15.45 „За историята свободно“ (п)

16.45 „Контра“ (п)

17.45 Музикален антракт

18.10 ТВ пазар

18.30 „Акценти от седмицата“

19.30 Музикално предаване

20.20Общество и култура“ (п)

21.15 Документален филм

22.00 „Лява политика“ (п)

23.00 „Акценти от седмицата“ (п)